Wat was er eerder. . .  de kip of het ei?

Het antwoord lijkt even onvindbaar als het begin van een cirkel. Toch was er een tijd dat er geen kippen waren. Anders dan met cirkels moet er voor de kip dus wel een begin zijn geweest. Net als voor elke andere soort. Biologen weten hoe dat is gegaan. Niet heel precies - zij waren er tenslotte ook niet bij - maar zo ongeveer. Straks weet jij het ook. Het antwoord op de vraag over de kip of het ei (of het kippenei) ontdek je in drie stappen:

Waar slaat dit op? gaat over een aantal opmerkelijke hints die de natuur geeft over de herkomst van soorten, waaronder die van vogels.

Wat is er gebeurd? laat je in grote lijnen begrijpen wat we van de geschiedenis weten. Niet alleen de ligging van continenten, ook het leven op aarde is niet altijd geweest zoals nu is. De organismen van nu zijn voortgekomen uit eerdere soorten. Het is een geschiedenis van evolutie.

Hoe kan dat? geeft de wetenschappelijke verklaring voor evolutie ofwel de evolutie-theorie. Evolutie blijkt een natuurlijke oorzaak te hebben.