Tijdlijn


De geschiedenis van het leven is bekend van een aantal harde feiten. Hiernaast staan deze op volgorde van tijd, in miljoenen jaren geleden (mjg). In de linker kolom staan de vroegste vertegenwoordigers van hedendaagse organismen, voor zover bekend van sporen in gesteenten (fossielen). De rechter kolom toont van telkens twee soorten of soortengroepen het moment dat hun laatste gemeenschappelijke voorouders leefden. De sporen hiervoor zijn gevonden in het DNA van hedendaagse nakomelingen.

Het probleem met zeer vroege voorbeelden van hedendaagse groepen is dat hun exacte indeling lastig is. Neem bijvoorbeeld de kleur grijs als overgang tussen zwart en wit: is grijs nu een soort zwart of een soort wit? Zo werd Sahelanthropusaanvankelijk in de voorouderlijn van de mens geplaatst. Gezien de ouderdom zou het tevens om een voorouderlijke soort van de chimpansee & de bonobo kunnen gaan. Mogelijk ook van de gorilla. Bepaalde schedelkenmerken zouden hier op wijzen. Om dezelfde reden bestond er discussie over de vroegste vogel. Biologen hebben de streep getrokken bij Archeopteryx. Deze soort hoort er nog bij, ook al bezit hij reptielkenmerken die bij geen enkele hedendaagse vogel voor komt. Dit zijn precies de discussies die je kunt verwachten als uit de ene groep levensvormen geleidelijk een nieuwe groep voortkomt. (Als zwart over gaat in wit.)

De jaartallen voor de vertakkingen in de verwantschapsboom zijn afgerond en afkomstig van timetree.org.
Een mooie visualisatie van 13,7 miljard jaar geschiedenis op één tijdlijn biedt ChronoZoom.